Wereld,wat is hier toch aan de hand ?

Het is echt niet meer plezant

Het loopt te fel uit de hand

Wat ga jij daar aan doen ?

Haat verovert de wereld

Liefde wordt beneveld

De macht van de angst heerst alom

Wat ga je daar aan doen?

Onverdraagzaamheid is aan het winnen

De angst sluipt langzaam naar binnen

De onmacht heerst alom

Wat ga jij daar aan doen ?

Spiegeltje spiegeltje aan de wand    Wereld, wat is er toch aan de hand?!

klop, klop,
wie is daar?
ikke
ikke wie?
dat klopt
wat klopt?
ikke wie
dat wil ik wel eens weten
wat wil je dan weten?
ikke wie?
ja precies
 
Shel Silverstein

          Ik